výcvik = Teoretická výučba

Teoretická výučba zahŕňa

  • pravidlá cestnej premávky
  • konštrukciu vozidla
  • teória vedenia vozidla
  • zásady bezpečnej jazdy a záverečné opakovanie

Teoretická výučba prebieha formou teoretických prednášok, ktoré bývajú 2x do týždňa

Prihlás sa v autoškole od pondelka do piatku od 9:00 do 16:00, telefonicky 0903 554 311