AUTOŠKOLA

Vladimír Parobek JUNIOR

Rimavská Sobota

pONúKAME VODIčSKé KURZY NA SKUPINU B

Ako sa prihlásiť do autoškoly?

 • Podmienky pri začatí autoškoly (Prihláška na stiahnutie)
 • Podmienky kurzu

Prihlás sa v autoškole od pondelka do piatku od 9:00 do 16:00, telefonicky 0903 554 311

Výcvik

 • Teoretická výučba
  Zahŕňa 32 vyučovacích hodín
 • Praktický výcvik
 • Cvičisko
 • Individuálne a kondičné jazdy

BUDOVA AUTOŠKOLY

Cenník

 • Vodičský kurz na skupinu B
  (osobné auto)
 • Klasický vodičský kurz 800 €
 • Doškolovací výcvik 250 €
 • Kondičné jazdy 20 €

Jazdíme aj cez víkendy