Podmienky pri začatí autoškoly, Prihláška na stiahnutie

PODMIENKY PRI ZAČATÍ AUTOŠKOLY

V autoškole môžete začať kurz už ako 16-ročný Vodičský preukaz získate po úspešnom absolvovaní skúšok, ktorých sa môžete zúčastniť už ako 17-ročný
  • Potvrdenie od lekára
  • Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia (prihlášku vytlačiť obojstranne – na jeden papier) 

ŽIADOSŤ O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA

Prihlás sa v autoškole od pondelka do piatku od 9:00 do 16:00, telefonicky 0903 554 311