Cenník

Vodičský kurz na skupinu B (osobné auto)

Klasický vodičský kurz

800 €

Zrýchlený vodičský kurz (rýchlokurz)

1100 €

Individuálny kurz (žiak je sám v kurze, hodiny teórie a praktického výcviku prispôsobené žiakovi)

1300 €

Doškolovací výcvik

250 €

Kondičné jazdy (pre držiteľov vodičského preukazu)

20 € / hodina

Individuálne jazdy (pre žiakov autoškoly)

15 € / hodina

Dĺžka 1 vyučovacej hodiny je 45 min. pri kondičných a individuálnych jazdách

Máš otázku? zavolaj nám 0903 554 311